WZA - obsługa głosowań


Organizujesz głosowania,
Walne Zgromadzenie lub Sesję Interaktywn±.
Zapraszamy do zapoznania się z nasz± ofert±.

Kontakt

T.E. UnivComp Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 14
00-213 Warszawa

Tel: 603-943-589

Tryb SkypeMeT!

Zadzwoń przez SKYPE
E-mail: jan.matykiewicz@univcomp.pl


NIP : 525 21 49 448
kapital zakładowy 86 000 zl; opłacony w całości
Bank PKO BP SA Warszawa
nr 81 1020 1013 0000 0102 0203 0930

T.E. UnivComp Sp. z o.o. - bezprzewodowe głosowanie, system do głosowania, obsługa głosowań, walnych zgromadzeń i sesji interaktywnych