WZA - obsługa głosowań


Organizujesz głosowania,
Walne Zgromadzenie lub Sesję Interaktywną.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jak to robimy

Każdy uczestnik otrzymuje klucz elektroniczny zawierający informacje o sile głosu oraz pulpit do głosowania. Urządzenie jest łatwe w obsłudze nawet dla osób, które nie korzystały z naszego systemu wcześniej.

pulpit

Wyniki głosowania przekazywane są za pośrednictwem fal radiowych (transmisja szyfrowana) do centralnego komputera systemu, gdzie następuje zliczanie głosów. Natychmiast po zakończeniu głosowania na tablicy wyświetlane są wyniki.

tablica

W tym samym czasie nasi pracownicy przekazują Komisji Skrutacyjnej wydrukowane protokoły.


T.E. UnivComp Sp. z o.o. - bezprzewodowe głosowanie, system do głosowania, obsługa głosowań, walnych zgromadzeń i sesji interaktywnych