WZA - obsługa głosowań


Organizujesz głosowania,
Walne Zgromadzenie lub Sesję Interaktywną.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

GŁOSOWANIE ONLINE

I/ Wykonywanie prawa głosu. Porozumiewanie się CHAT. Uczestnicy aktywni i pasywni.
Możliwości systemu /ilość uczestników/, warianty:

 • a/ do 10 osób,
 • b/ do 30 osób,
 • c/ do 50 osób,
 • d/ do 100 osób,
 • e/ do 200 osób,
 • f/ do 300 osób,
 • g/ do 500 osób.

Plus dodatkowo:
II/ Transmisja obrad w czasie rzeczywistym (jednostronna). Relacja obrad przy wykorzystaniu kamery usytuowanej w siedzibie Przewodniczącego. Porozumiewanie się za pomocą CHATu nieograniczona liczba osób


III/ Telekonferencja dwustronna polegająca na połączeniach telefonicznych przy wykorzystaniu dedykowanej centrali /udostępnianej przez wykonawcę/, którą koordynuje przewodniczący ( bądź osoba przez niego wyznaczona). Jednocześnie w telekonferencji może brać udział 50 osób. Rozmowa jest słyszana przez wszystkich uczestników.

Zgodnie z instrukcją głosowania online:

 • Na tydzień przed dniem walnego należy zgłosić chęć udziału w głosowaniach oraz liczbę akcji wraz danymi kontaktowymi (adres email).
 • Po zweryfikowaniu danych, na 3 dni przed głosowaniami każdy z uczestników otrzyma na dostarczony adres email dane dostępowe do systemu.
 • Po ich otrzymaniu należy zmienić domyślne hasło na własne. Nowe hasło należy zapamiętać, nie ma możliwości jego odtworzenia.
 • Na tej podstawie określony zostanie wariant z ilością uczestników.
T.E. UnivComp Sp. z o.o. - bezprzewodowe głosowanie, system do głosowania, obsługa głosowań, walnych zgromadzeń i sesji interaktywnych