WZA - obsługa głosowań


Organizujesz głosowania,
Walne Zgromadzenie lub Sesję Interaktywną.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta stałej współpracy

Nawiążemy stałą współpracę z firmami lub osobami prywatnymi w zakresie pozyskiwania nowych klientów-firm, którym będą świadczone usługi polegające na:

  • elektronicznej obsłudze głosowań podczas Walnych Zgromadzeń (udziałowców, akcjonariuszy, członków itp.)
  • przeprowadzaniu badań fokusowych (interaktywnych).

Poszukujemy również firm zajmujących sią szeroko pojętym brokeringiem.

Wynagrodzenie za pozyskanie nowego klienta będzie określone kwotowo i będzie dotyczyć wszystkich zleceń realizowanych na rzecz tego klienta.

Proponujemy współpracę na zasadach partnerstwa handlowego. Zapraszamy firmy, które umieszczą nasze usługi w swojej ofercie oraz osoby zainteresowane nawiązaniem stałej współpracy, do podpisania umowy w powyższym zakresie.

Oferta doraźnej współpracy

Nawiążemy doraźną współpracę z osobą posiadającą biegłą umiejętność obsługi komputera.

Praca w Warszawie oraz wyjazdy w Polsce.

Firma prowadzi komputerową obsługę spotkań dużych firm, przy użyciu własnego, autorskiego systemu informatycznego.

T.E. UnivComp Sp. z o.o. - bezprzewodowe głosowanie, system do głosowania, obsługa głosowań, walnych zgromadzeń i sesji interaktywnych