WZA - obsługa głosowań


Organizujesz głosowania,
Walne Zgromadzenie lub Sesję Interaktywną.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Badania interaktywne (fokusowe)

Proponujemy Państwu najnowszą usługę - przeprowadzanie zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus Group Interview) przy pomocy bezprzewodowego systemu liczenia głosów, który pozwala na szybkie zebranie konkretnych informacji dla określonych celów marketingowych. Akt głosowania ograniczony jest do niezbędnego minimum, zapewniając jednocześnie komfort i wygodę oraz oszczędzając czas uczestnikom zebrania.

Zogniskowany wywiad grupowy pozwala na:

 • pozyskanie opinii na temat produktów istniejących lub wprowadzanych na rynek;
 • badanie zwyczajów związanych z używaniem grupy produktów;
 • badanie postaw wywołanych przez dany produkt;
 • badanie przekazu reklamowego;
 • kreowanie nowych pomysłów;
 • wywiady eksperckie w grupach dyskusyjnych;
 • przeprowadzanie testów i quizów.

Korzystając z naszego systemu możecie Państwo w krótkim czasie uzyskać interesujące i miarodajne rezultaty. Można jednorazowo przetestować postawy i opinie poszczególnych grup konsumenckich, a wyniki głosowań śledzić na ekranie świetlnym, który stanowi integralną część całego systemu komputerowego.

Proponowane przez nas "elektroniczne narzędzie do zbierania informacji" pozwala na zorganizowanie badań fokusowych w siedzibie klienta z jednoczesnym uwzględnieniem komfortu i swobody wyboru miejsca, z którego badany chce oddać swój głos zarówno w małej, kameralnej sali, jak i w dużej sali typu kinowego. Istotna jest również elastyczność w zakresie doboru ilości biorących udział uczestników grupy fokusowej.

Do Państwa dyspozycji pozostawiamy naszych specjalistów, którzy zorganizują cały proces związany z przygotowaniem wywiadu grupowego oraz przebiegiem konferencji, oferując m.in:

 • rejestrację przybyłych uczestników i wydrukowanie listy obecności,
 • przeprowadzenie głosowań wraz z automatycznym obliczaniem wyników,
 • prezentację wyników głosowań na ekranie i w postaci protokołu,
 • opracowanie na żądanie wydruków szczegółowych i porównawczych,
 • instalację urządzeń do nagłośnienia sali,
 • rejestrację przebiegu obrad - dźwięku i obrazu,
 • wynajem sal, tłumaczenie symultaniczne, katering i inne usługi związane z organizacją konferencji,
 • prezentację multimedialną

Przedstawiony powyżej zakres usług jest kompleksowy i oczywiście możecie Państwo skorzystać tylko z niektórych jego elementów.

Na naszej liście referencyjnej znajdują się m.in. Akademia Medyczna w Warszawie i Szczecinie, Eli Lilly Polska, Roche, Danone, IFS.

Cena oraz warunki wykonania usługi są każdorazowo negocjowane i zależą od wielu czynników, a podstawowym kryterium wyceny usługi jest liczba uczestników biorących udział w wywiadzie grupowym oraz porządek i miejsce obrad. Atutem naszej firmy jest doskonała organizacja przebiegu obrad, poparta doświadczeniem osób obsługujących zebrania, a także uproszczona procedura liczenia głosów, dzięki ergonomicznym i prostym urządzeniom elektronicznym. Ciągła praca nad modernizacją sprzętu i udoskonalaniem własnego, autorskiego programu komputerowego pozwala nam zaoferować Państwu usługę wysokiej jakości po niewygórowanej cenie.

Proponujemy Państwu zapoznanie się z naszym systemem podczas bezpośredniej prezentacji, którą z przyjemnością przeprowadzimy dla Państwa w uzgodnionym czasie i miejscu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące organizacji i techniki głosowań.

T.E. UnivComp Sp. z o.o. - bezprzewodowe głosowanie, system do głosowania, obsługa głosowań, walnych zgromadzeń i sesji interaktywnych