WZA - obsługa głosowań


Organizujesz głosowania,
Walne Zgromadzenie lub Sesję Interaktywną.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


T.E.UnivComp Spółka z o.o.

Świadczymy usługi w zakresie informatycznej obsługi głosowań i rejestracji uczestników podczas Walnych Zgromadzeń i innych spotkań. Firma nasza działa na rynku od kilku lat, dysponując doświadczeniem w dziedzinie organizacji obrad i komputerowej techniki liczenia głosów.

WZA - system do bezprzewodowego głosowania

Do Państwa dyspozycji pozostawiamy specjalistów, którzy zorganizuja cały proces zwiazany z przygotowaniem, przebiegiem zgromadzenia oraz bezprzewodowym głosowaniem, oferując:

 • przygotowanie i wykonanie komputerowego spisu uczestników Zgromadzenia w oparciu o dostarczoną przez Zamawiajacego listę osób uprawnionych,
 • rejestrację przybyłych uczestników i wydrukowanie listy obecności,
 • przeprowadzenie bezprzewodowych głosowań wraz z automatycznym obliczaniem wyników,
 • prezentację wyników głosowan na tablicy swietlnej i w postaci protokołu dla komisji skrutacyjnej,
 • opracowanie na zadanie wydruków szczegółowych (imiennych itp.),
 • przygotowanie i omówienie scenariusza pod kątem ewentualnego wykonania usługi, przewodniczenie przez stosownie upełnomocnionego przedstawiciela T.E.UnivComp,
 • instalację urządzeń do nagłośnienia sali,
 • rejestrację przebiegu spotkania - dzwięku i obrazu,
 • wynajem sal, tlumaczenie symultaniczne i inne usługi zwiazane z organizacją spotkania,
 • prezentację multimedialną.
 • bezpośrednią transmisję przez Internet.

Przedstawiony powyżej zakres usług jest kompleksowy i oczywiście możecie Państwo skorzystać tylko z niektórych jego elementów.

Polecamy nasz system bezprzewodowego głosowania do obsługi głosowań, zgromadzeń i walnych zgromadzeń w całej Polsce. Zachęcamy do kontaktu.

T.E. UnivComp Sp. z o.o. - bezprzewodowe głosowanie, system do głosowania, obsługa głosowań, walnych zgromadzeń i sesji interaktywnych